6. 9. M - str. 1

14. 9. M - str. 3 - celá

         Ps - str. 2

         ČJ - str. 7/4 - do sešitu

         Prv - prac. seš. str. 6

18. 9.  M - str. 4, 5

          ČJ - str 8, 9 ( 8/4 - do sešitu)

          Čt - str. 9 - 11

          Ps - str. 3

          Prv - prac. seš. - str. 7

19. 9.  M - str. 6

          ČJ - str. 10/1, 2, 3, 4

                 str. 9/4 do sešitu

          Prv - prac. seš. - str. 8

25. 9.   ČJ - str. 12, 13, 12/1 - přepsat do sešitu první tři věty

            Čt - str. 12, 13 - 15

            Ps - str. 4, 5/4řádky

            M - str. 7, 8

            Prv - str. 6

26. 9.  ČJ - str. 14

           M - str. 9/1, 2

1. 10.   ČJ - str. 15

            M - str. 9

            Ps - str. 6

            Čt - str. 17 - 21 nahoře

4. 10.   ČJ - str. 17/1, 2, 3 - cv. 2 do sešitu dle zadání (červenou pastelkou pouze začátky a konce vět)

            M - str. 12

            Ps - str. 7¨

8. 10.  ČJ - str. 18

           M -  str. 13 - bez cv. 3

           Čt - str. 22

           Ps - str. 8

9. 10.   ČJ - str. 19/2 - do sešitu

           M - str. 13/3, 14/1, 3, 5

           Prv - prac. seš. str. 12

           Čt - str. 24

           Ps - str. 9

10. 10.  M - str. 14/2, 6, 7

11. 10.  M - str. 16/1, 2, 3, 6

            ČJ - str. 19/3 - diktát

15. 10.  ČJ - věty oznamovací, tázací - str. 19, 20

             M - str. 16/4, 5 + str. 17/1, 2

             Čt - str. - 25 - 26 + DÚ - str. 27 - 28

17. 10.   ČJ - str. 21

             Čt - str. 29 - 30 - 31 nahoře

             Ps - str.  10, 11, 12/ 4 řádky

             M - str. 17, 18/1, 4

             Prv - str. 18, 19/ryby

             Prv - prac. seš. - str. 14, 15 - bez čtyřsměrky

18. 10.  ČJ - str. 22/3 - diktát

            M - str. 18/2, 3, 6

22. 10.  ČJ - str. 23/3 - ústně

             M - str. 10, 15, 19

             Čt -str. 31 - 32 + str. 35 - 37 nahoře

             Ps - str. 12 - dokončit

23. 10.  ČJ - str. 22/4 - tázací věty - dokončení práce do červeného sešitu

            M - přímka - str. 24

            Prv - prac. seš. - str. 19

            Ps - str. 13

24. 10.  M - rýsování přímek - str. 25 + příprava na test z geometrie - str. 31

            Prv - uč. str. 11, 12, 13, 14, 15

            Prv - prac. seš. str. 20

25. 10.  ČJ - str. 24/1 - diktát

                 - str. 26/1

             M - str. 31 -test z geometrie

1. 11.  ČJ - str. 27 (27/3 do žlutého sešitu první čtyři věty)

          M - str. 20/6 + str. 21

          Prv - str. 16 - 17

2. 11.  M - stgr. 22/1, 2, 4, 5

          ČJ - str. 28

          Prv - str. 19 - Stěhovaví ptáci

                - prac. seš. str. 21

13. 11.  ČJ - str. 31, 25 - sloh

            M - str. 26, 27

            Čt - str. 43, 46 - 47

            Ps - str. 16, 17

            Prv - prac. seš. str. 24

14. 11.  M - str. 28/1, 2, 3, 4

15. 11.  ČJ - str. 32/2, 3 - ústně

                   str. 34/6 - diktát

             M - str. 29/1, 2, 3

27. 11.  M - dokončení 1. dílu

            M - 2. díl, str. 1/1, 2, 3, 5

            ČJ - str. 37/6 - diktát + 37/2 - přepis slov do sešitu

            Ps - str. 19, 20/3 řádky

            Čt - str. 48 - 51 nahoře + 60 - 61 nahoře

            Prv - prac. seš. - str. 28

28. 11.  M - str. 1/4, 6, 7

            ČJ - str. 37/1, 4, 5 - ústně

            Prv -  prac. seš. str. 29

29. 11.  M - str. 2/2, 3

            ČJ - str. 38/1 - ústně + 38/3 do sešitu (pouze dva řádky) + 39/2 do sešitu po slovo "ulice"

30. 11.  ČJ - str. 39

            Prv - učebnice str. 28 - 29 - pročíst

3. 12.  ČJ - str. 40/1 - ústně, 40/2 - dva řádky do sešitu

           M - str. 2/1, 4

           Ps - str. 20

           Čt  - str. 58 - 59

5. 12.  M - str. 3/1, 3, 4, 6 - 2 sloupce

          M - str. 2 - celá

          Prv - prac. seš. str. 30, 31

6. 12. ČJ - str. 42/1

          Ps  str. 22