18. 9.   Uvolňovací cviky - str. 9, 10 - dokončit

21. 9.   M - 12 - celá, str. 13/2. úkol - doplň čísla, dokresli obrázky

            Prv - str. 6 - spodní úkol, str. 7 - vybarvit dle zadání boční obrázky

            Uvolň. cviky - str. 13

22. 9.    Uvolň. cviky - str. 14, 15/2 řádky

            Živá abeceda - písmenka U, u - spodní řádky 

25. 9.    Uvolň. cviky - str. 15 - dokončit

            Prac. seš. k Živé abecedě - str. 11/1, 3

            M - str. 13 - psaní číslice 1

26. 9.   Uvolň. cviky - str. 16, 17

            Nová písanka  - str. 30, 31 (Elenka ji má ve škole!)

            M - str. 13

            Prac. seš. k ŽA - str. 11/4

            Prv - str. 8

27. 9.  Uvolň. cviky -str. 18

          M - str. 14/ Doplň čísla - 2. úkol

          Prac. seš. k ŽA - str. 12/1, 4

2. 10.   Uvolň. cviky -str. 19

           M - str. 14/Dokresli - 3. úkol

           Růžová písanka - str. 29

           Živá abeceda - str. 7, 8, 9

           Prac. seš. k ŽA -str. 13/1, 2, 3

3. 10. Uvolň. cviky - str. 20, 21 - 2 řádky

         M - str. 15, stranu 14 dokončíme ve středu

         Prv - str. 9

4. 10.  Uvolň. cviky -str. 21

          M - str. 14

          Živá abeceda -  str. 10

          Prac. seš. k ŽA - str. 14/2, 15/4

5. 10.  Uvolň. cviky - str. 22, 23 - 2 řádky

           Prac. seš. k ŽA - str. 15/2, 3

            M - str. 16/1, 2, 3

            Prv - str. 10, 11, 12 - vybarvit "zavařeninu"

6. 10.  Uvolň. cviky - str. 23, 24 - 1 řádek

           Prac. seš. k ŽA - str. 16/1, 2

           Živá abeceda - str. 11 - psaní slabik MA, MO, MI

9. 10.  Uvolň. cviky - str. 24, 25

          Živá abeceda - str. 11 - psaní slabik ME, MU + slovo MÁMA + opis slov a vět do rámečků

          M - str. 16

10. 10.  Uvolň. cviky - str. 26, 27/3řádky

             Živá abeceda - str. 13 - psaní slabik + slova MELE

            M - str. 17/1, 2, 4, 5

            Růžová písanka - str. 28/ 2 řádky

            Prv - str. 13

11. 10.  Uvolň. cviky - str. 27 - 4. řádek, str. 28, 29 - dokončení celé písanky

            Živá abeceda - str. 12 - písmena L,l + str. 13 - naučit se číst věty nad rámečky

            M - str. 18 - celá strana mimo slovní úlohy

12. 10.  Růžová písanka - 1. strana - písmeno "e" - tužkou

             Živá abeceda - str. 13, opsat do rámečků věty a slova + naučit se vše číst ( po slabikách!)

             M - str. 18 - slovní úlohy, str. 19/1, str. 17/3 - psaní číslic 1, 2, 3, 4

             Prv - str. 14

13. 10.  Malá písanka - písmeno "e"- tři řádky

            Prac. seš. k ŽA - str. 17

16. 10.  Růžová písanka - str. 2, 3 - písmeno i

             M - str. 19

             Prac. seš. k ŽA - str. 18

             Malá písanka - celá 1. strana

17. 10.  Malá písanka - str. 2 + tři řádky na straně 3

            M - str. 20 ( bez zeleného rámečku)

           Živá abeceda - str. 15 - slabiky su, se, so, si, sa +  slovo sem

           Prv - str. 15

18. 10.  Malá písanka - str. 3

            Růžová písanka - číslice 5 - dva řádky - str. 27

            Prac. seš. k ŽA - str. 19

            M - str. 21/2, 4

19. 10.  Růžová písanka - písmeno u - str. 6, 7

            Prac. seš. k ŽA - str. 20/1

            M - str. 21 - celá

            Prv - str. 16

            Živá abeceda - str. 15 - opis vět a slov do rámečků + umět vše přečíst

20. 10.  Malá písanka - str. 4 - písmeno u

             Živá abeceda - čtení slov a vět z rámečků - str. 15

            Prac. seš. k ŽA - str. 20 - celá

            M - str. 22

23. 10.  Malá písanka - str. 5

            M - str. 23/1, 2, 3

            Živá abeceda - dopsání písmena S - str. 14

24. 10.  Růžová písanka - str. 8, 9

            Prac. seš. k ŽA - str. 21/1, 2, 4

            M - str. 23/slovní úlohy + zelený rámeček do sešitu

                 str. 24/1, 2, 3, 4

            Prv - str. 17

25. 10.  Malá písanka  -str. 6

            Živá abeceda - str. 17 - napsat slabiky + slovo pes

            Prac. seš. k ŽA - str. 22/1, 2, 3, 4

            M - str. 24 - slovní úlohy, str. 25/1, 2, 3

31. 10.  Malá písanka - str. 7

            Růžová písanka - str. 16, 17 + str. 26 - 2 řádky - číslice 6

            Prac. seš. k ŽA - str. 22/5 - číst

                                     str. 23/1, 4

            Živá abeceda - str. 17 - opis slov a vět do rámečků

            M - str. 25 celá

                  str. 27/1 - dva řádky číslice 6

            Prv - str. 18, 19

1. 11.  Malá písanka - str. 8 - bez posledních dvou řádků

          Prac. seš. k ŽA - str. 23/2, 3

          Živá abeceda - str. 16 - dopsat tiskací P, p

                                str. 18  - dopsat tiskací T,t

                                str. 19 - slabiky TA, TU, TO, TE + slova TÁTA a TETA

          M - str. 27/domino, doplň čísla (trojúhelníky, obdélníky, čtverce...), dokresli (srdíčka)

2. 11.  Malá písanka - str. 8 - celá + str. 9 - bez posledních dvou řádků

          Živá abeceda - str. 19 - opis vět a slov do rámečků + umět vše přečíst

          M - str. 27 - celá, str. 28/3, 4, 5

          Prv - str. 21 - vybarvit věci pro miminko

3. 11.  Malá písanka - str. 9 - celá

          Prac- seš. k ŽA -str. 24

          Růžová písanka - str. 10, 11 - písmeno L

6. 11. Malá písanka - str. 10

         Prac. seš. k ŽA - str. 24/4 - číst

         M - str. 28 - celá, str. 29/1, 2, 4

22. 11.  Malá písanka -str. 14, 15

           Slabikář - vše po stranu 20 (včetně)

           M - str. 3, 4

23. 11.  M - str. 5

             Malá písanka - str. 16

             Slabikář - str. 21

             Prv - str. 26

24. 11.  Slabikář - str. 22

             Prac. seš. k Sl. - str. 14/1, 2, 4

27. 11.  Slabikář - str. 23, 24, 25

             Prac. seš. k Sl. - str. 14/4 - dokončení, str. 15/1 - čtení slov, 15/2

             M - str. 6/1, 2, 5

28. 11.  Slabikář - str. 26, DÚ - str. 27 - nahoře

            Růžová písanka - str. 12, 13

            M - str. 6/6, 8 + str. 7/1, 4

            Prv - str. 27

29. 11.  Slabikář - str. 27 - dole

             Prac. seš. k Sl. - str. 15/3 + str. 17/2,3

             M - str. 7/2, 3, 6 + str. 8/1, 2, 3, 4

30. 11.  Slabikář - str. 35

            Prac. seš. str.5/2

            Malá písanka - str. 18

            Prv - str. 28, 29, 30/doplň názvy měsíců, vybarvi obrázky v zavařovací sklenici

1. 12.   Slabikář - str. 36

            Malá písanka - str. 19

4. 12.  Slabikář - str. 37

           M - str. 9

5. 12.  Slabikář - str. 38

          Růžová písanka - str. 14, 15

          M - str. 10/1, 2, 4, 5

          Prv - str. 30

6. 12.  Slabikář - str. 39

           Malá písanka - str. 20

          M - str. 10/3, 6, 7

7. 12. Slabikář - str. 40

         Malá písanka - str. 21

         M - str. 11

8. 12.  Prac. seš. ke Sl.  str. 20/1

          Prv  str. 31

11. 12.  Slabikář - str. 28 - nahoře

            Růžová písanka - str. 19 - 2 řádky

            Prac. seš. ke Sl. - str. 20/2, 3

            M - str. 12

12. 12.  Slabikář - str. 41

            Růžová písanka - str. 18, 19, 25 - pouze 8

            M - str. 13, 14/1, 2, 5

            Prv - str. 33

13. 12.  Slabikář - str. 42

            Malá písanka - str. 22

            Prac. seš.  - příloha str. 2 - slova se slabikami da, de, do, du, dy - nalepit

            M - str. 14

14. 12.  Slabikář - str. 28 - dole

            Malá písanka - str. 23

            M - str. 15

15. 12. Slabikář - opakování

            Prac. seš. ke Sl. - str. 22/2, 3 + příloha - str. 3 (slova s písmenem k) - nalepit

18. 12.  Slabikář - str. 43

            Prac. seš. ke Sl. - str. 24/2

            M - str. 16/1, 2, 3, 5

19. 12. Slabikář - str. 44

            Malá písanka - str. 24

            M - str. 16/4, 17/1, 2, 3, 6

20. 12. Slabikář - str. 45

           Malá písanka - str. 25

           M - str. 17/4, 5

           Prac. seš. ke Sl. - str. 24/4 + příloha - str. 4 (slova s písmenem r) - nalepit

21. 12.  Malá písanka - str. 26

             Prac. seš. ke Sl. - příloha- str. 5 (slova s písmenem v) - nalepit

             Prv - str. 32

3. 1.     Slabikář - opakování str. 44, 45

            Malá písanka - str. 27 - 6 řádků

            M - str. 18, 19/1, 2, 3, 7

4. 1.   Slabikář - str. 29 - slova s písmenem z (dole)

          Malá písanka - str. 27 - dokončit, + str. 28

          M - str. 19/4, 5 + 17/7 do malého sešitu - zelený rámeček

          Prv - str. 34

5. 1.   Slabikář - str. 46

         Malá písanka - str. 29

8. 1.  Slabikář - str. 47

         Malá písanka - str. 30 - 4 řádky

         Prac. seš. ke Sl. - str. 26/2 + příloha - str. 6 - slova s písmenem z - nalepit

         M - str. 20

9. 1.  Slabikář - str. 48

         Malá písanka - str. 30

         M - str. 21 (21/5 zelený rámeček do malého sešitu)

         Prv - str. 35/1

10. 1. Slabikář - str. 49

         Malá písanka - str. 31

         Prac. seš. ke Sl. - str. 26/1

         M- str. 22

11. 1.  Slabikář - str. 30 - nahoře

          Malá písanka - str. 32

          M - str. 23/1, 2, 4

          Růžová písanka - str. 24

          Prv - str. 35/2 + str. 36 - pouze stopy ve sněhu

12. 1.  Slabikář - str. 50

          Prac. seš. ke Sl. - str. 27/1

15. 1.  Slabikář - str. 51, 52

          Prac. seš. ke Sl. - str. 27/3, 4

          Zelená písanka - str. 3

          Malá písanka - str. 1

          M - str. 23/3, 24/1, 2, 3, 4

16. 1.  Slabikář - str. 31 - vše mimo "š"

          Prac. seš. ke Sl. - str. 28/4

          Zelená písanka - str. 9

          Malá písanka - str. 2

          M - str. 24/5 + str. 25

          Prv - str. 36

17. 1.  Slabikář - str. 53

          Prac. seš.  - str. 28/1

          Malá písanka - str. 3

          M - str. 26/1, 2, 3, 4

19. 1.  Slabikář - str. 54 - 55

          Prac. seš.  - str. 28/2 +příloha PS - str. 7 -  slova s písmenem h - nalepit

          Zelená písanka - str. 8 - pouze písmeno J

          Malá písanka - str. 4 - pouze 3 řádky

          M - str. 26 - celá, zelený rámeček do sešitu

          Prv - str. 37/1

22. 1.  Slabikář - str. 56 - 57

          Malá písanka - str. 4 + 3 řádky ze str. 5

          M - str. 27, 28

23. 1.  Slabikář - str. 58

          Prac. seš. - str. 31/1, 2

          Malá písanka - dokončení str. 5

          M - str. 29 + 30/6

          Prv - str. 36/1 - vybarvit obrázek nahoře

                        37/3, 4

                        38 - nakreslit do žlutého rámečku spolužáka

24. 1.  Slabikář - str. 59, str. 61 - slova s písmenem c

          Prac. seš. - str. 31/3

          Zelená písanka - str. 10 - pouze obtáhnout písmeno y + slovo tým

          Malá písanka - str. 6

          M - str. 30

25. 1.  Slabikář - str. 60, str. 71

          Malá písanka - str. 7

          M - str. 31 - mimo cv. 7

          Prv - str. 39

26. 1.  Prac. seš. -str. 32/2, 4 + příloha str. 8 - slova s písmenem š - nalepit

           Ps - nácvik písmene d - pouze na papír

29. 1.  Slabikář - str. 72, 73

          Prac. seš. 2. díl - str. 1/3

          Zelená písanka - str. 11

          Malá písanka - str. 8

          M - str. 32/1, 2, 4, 6 + str. 31/7

30. 1.  Slabikář - str. 74, 75

          Malá písanka - str. 9

          M - str.32/7

          M - 3. díl - str. 1

          Prv - str. 40

1. 2.  Slabikář - str. 76

        Zelená písanka - str. 13

        Malá písanka - str. 10

        Prac. seš. - str.1/2

        M - str. 2

        Prv - str. 41, str. 43/1, 2

5. 2.  Slabikář - str. 77 + slova na str.61 dole

         Prac. seš. - str. 2/1,2

         Malá písanka - str. 11

         M - str. 3, + str. 4/4

6. 2.  Slabikář - str. 78

        Prac. seš. str. 3/2, 3, 5

        Malý sešit - opis -  první tři věty ze Slabikáře na str. 33

        M - str. 4, 5 (mimo cvičení č. 3)

        Prv - str. 42

7. 2.  Slabikář - str. 79

         Prac. seš. - str. 5/2, 4

         Zelená písanka - str. 15 - spodní 2 řádky - písmeno r

         Malá písanka - str. 12

         M - str. 5/3, + str. 6

8. 2.  Slabikář - str. 80 + slova str. 62 nahoře

        Prac. seš. - str. 6/1, 2, 4

        M - str. 7

        Prv - str. 42 - dokončit, str. 43/3

9. 2.  Slabikář - str. 81

        Prac. seš. - str. 6/3

        Zelená písanka - str. 16

        Malá písanka - str. 13

12. 2.  Slabikář - str. 82

          Zelená písanka - str. 17 - pouze malé v

          M - str. 8, str. 9/1, 2, 4

13. 2.  Slabikář - str. 83

          Prac. seš. - str. 7/4 + příloha str. 1

          Malá písanka - str. 14

          M - str. 9/5, str. 10/1, 2, 3

14. 2.  Slabikář - str. 62 - slova s písmenem ž

          Malá písanka - str. 15

          M - str. 10/4 - zelený rámeček do malého sešitu 

             - str. 11/1, 2, 5

15. 2.  Slabikář - str. 84, 85

          Prac. seš. - str. 8/2

          Malá písanka - str. 16

          M - str. 12/1, 2, 3 + cv. 5 do malého sešitu

          Prv - str. 54

16. 2.  Slabikář - str. 88

          Malá písanka - str. 17

          Prac. seš. - str. 9/3

19. 2.  Slabikář - str. 86

          Prac. seš.  str. 9/4 + příloha str. 2 - slova s písmenem č

          Zelená písanka - str. 18

          Malá písanka - str. 18

          M - str. 13

20. 2.  Slabikář - str. 87

          Prac. seš. - str. 10/3

          Malá písanka - str. 19

          M - str. 11/4, str. 14/1, 3, 4, 5

          Prv - str. 54 - vybarvit obrázky

21. 2.  Slabikář - str. 89

          Prac. seš. - str. 10/2, 4 + 11/1

          Malá písanka - str. 21

          M - str. 14/6, 8

22. 2.  Slabikář - str. 63 - nahoře

         Prac. seš. - str. 11/2, 4

         Malá písanka - str. 22

         M - str. 15/2, 3, 4, 6

         Prv - str. 55

23. 2.  Slabikář - opakování

          Zelená písanka - str. 19

          Malá písanka - str. 20

26. 2.  Slabikář - str. 90

          Prac. seš. - str. 11/3, 12/2

          Zelená písanka - str. 20

          Malá písanka - str. 23

          M - str. 15/5, 16/1, 2, 3

27. 2.  Slabikář - str. 91

          Malý sešit - opis vět ze Slabikáře - str. 33/8., 9., 10. řádek

          M - str. 16/5, 6, 17/1, 3

          Prv - str. 58

28. 2.  Slabikář - str. 63 - dole

          Zelená písanka - str. 21

          Malá písanka - str. 24

          Prac. seš. - str. 12/3

          M - str. 17/4, 5, 6

1. 3.  Slabikář - str. 97

        Prac. seš. - str. 13/3

        Malá písanka - str. 25

        M - str. 18/1, 4, 19/1, 2, 3

        Prv - str. 57

2. 3.  Slabikář - str. 96

         Prac. seš. - str. 14/3,4

5. 3.  Slabikář  -str. 93 - 95

        Prac. seš. - příloha - str. 3 (slova s písmenem B)

        Zelená písanka - str. 8 - písmeno I

        Malá písanka - str. 26

        M - str. 19/5,6 + str. 20 - mimo cv. 2

6. 3.  Slabikář - str. 92

        Malá písanka - str. 27

        M - str. 21, 22/1,2 + str. 20/2 - zelený rámeček do malého sešitu

        Prv - str. 59

7. 3.   Slabikář - str. 64 nahoře - slova s písmenem f

         Malá písanka - str. 31 - 6 řádků

         M - str. 22/3, 4 + str. 23/6

8. 3.  Slabikář - str. 98

         Prac. seš. - str. 14/2

         M - str. 23/1, 3, 4

         Prv - str. 60

9. 3.  Nic nového, opakovali jsme.

19. 3.  Prac. seš. - příloha - str. 4 - slova s písmenem ž

          Zelená písanka - str. 14

          Malá písanka - str. 28 - 4 řádky

          M - str. 23/5, 24/1, 2, 4

20. 3.  Slabikář - str. 99

          Malá písanka - str. 28 + str. 29/3 řádky

          M - str. 24/3, str. 25/1, 2

          Prv - str. 61

21. 3.  Slabikář - str. 100

          Malá písanka - str. 29, + str. 32 - bez "Saša píše."

          Prac. seš. - str. 17/2, 4

          M - str. 25/4, 6, 7 + str. 26/1, 3, 4

22. 3.  Slabikář - str. 101

          Zelená písanka - str. 6

          Malá písanka - str. 30

          Prac. seš. - str. 18/2, 3

          M - str. 26/2, 5 + str. 27/1, 4

          Prv - str. 44 - 45 - ústně, str. 46/1  (úkol označený zeleným  domečkem)

23. 3.  Slabikář - opakování str. 100, 101

           Malá písanka - str. 31 - 7. a 8. řádek, str. 32 - dokončit

           Prac. seš. - příloha - str. 5 - slova s písmenem ř

26. 3.  Slabikář - str. 66 nahoře - slova s di- ti- ni

          Prac. seš. - str. 18/1 - přečíst, 18/4 - doplnit, 19/4 - zakroužkovat

          Malá písanka - 3. díl - str. 1

          M - str. 28/1, 2, 3, 5

27. 3.  Slabikář - str. 102, 103

          Zelená písanka - str. 7

          Malá písanka - str. 2

          M - str. 28/7, 8, str. 29/1, 2, 7

          Prv - str. 46 - dokončit + str. 47 - bez lepení

28. 3. Slabikář - opakování str. 102, 103

          Prac. seš. - str. 19/3

          M - str. 27/2 + 29/3, 5

3. 4.  Slabikář - str. 104, 105

         Malá písanka - str. 3 - 3 řádky

         Zelená písanka - str. 4

         M - str. 30/1, 2, 3, 4

        Prac. seš. - str. 20/1

        Prv - str. 47/stavba těla pampelišky - stříhání a lepení +  str. 48

4. 4.  Slabikář - str. 106

        Malá písanka - str. 3 - dokončit + str. 4/ 2 řádky

        Prac. seš. - str. 20/3

        M - str. 31/1, 2, 3,  + cv. 5 do malého sešitu

6. 4.  Slabikář - str. 107

         Prac. seš. - str. 20/2, 4

         Malá písanka - str. 4

9. 4.  Slabikář - str. 108

         Zelená písanka - str. 5

         Malá písanka - str. 5

         Prac. seš. - str. 22/3, 4

         M - nový díl - str. 1, str. 2/1

10. 4.  Slabikář - str. 109, 110

          M - str. 2/2, 3, 4

          Prv - str. 50, 51

11. 4.  Slabikář - str. 110 - Štěňátko

          Prac. seš. - str. 21/1 + příloha - str. 9 - slova s ď, ť, ň

          Zelená písanka - str. 23

          Malá písanka - str. 6

          M - str. 2/5, 6 + 3/1

12. 4.  Slabikář - str. 111

          Malá písanka - str. 7

          M - str. 3 - celá

          Prv - str. 52, 53/ 1. úkol

13. 4.  Slabikář - opakování str. 111

           Malá písanka - str. 8

           Prac. seš. - str. 22/2

16. 4.  Slabikář - str. 112 + 113 nahoře

           Prac. seš. - příloha - str. 8 - slova s "CH"

           Malá písanka -str. 9

           M - str. 4

17. 4.  Slabikář - str. 113

          Prac. seš. - str. 24/1

          Velká písanka - str. 12

          Malá písanka - str. 10

          M - str. 5

          Prv - str. 53 - dokončit + str. 62 - doplnit písmena do slov v rámečcích

18. 4.  Slabikář - str. 114

          Prac. seš. - str. 24/4, 5

          M - str. 6/1

19. 4.  Slabikář - str. 115

          Velká písanka - str. 15

          Malá písanka - str. 11

          M - str. 6/2, 4, 7 + 6/3 do malého sešitu

          Prv - str. 62 - dům, vlajka, lípa, 

20. 4.  Slabikář - str. 116

          Prac. seš. - str. 25/2, 4

23. 4.  Slabikář - str. 116 - opakování

          Prac. seš. - příloha - str. 10 (slova s di, ti, ni)

          Velká písanka - str. 25 - pouze malé b

          Malá písanka - str. 12

          M - str. 6/5, 6 + 7/1, 3

24. 4.  Malá písanka - str. 13

          Prac. seš. - str. 26/3, 4

          M - str. 7/2, 5, 6

          Prv - str. 63

25. 4.  Slabikář - str. 117 - 118

          Prac. seš. - str. 27/2, 3, 4

          Velká písanka - str. 25 - dokončit

          Malá písanka - str. 14

          M - str. 7/4 - zelený rámeček do malého sešitu

                str. 8/1, 2, 3

26. 4.  Prac. seš. - str. 28/3 + 29/3

          M - str. 8/4, 6

          Prv - str. 64

2. 5.  Slabikář - str. 120, 121

        Malá písanka - str. 16

        M - str. 10/1, 2

3. 5.  Slabikář - str. 122, 123

        Prac. seš. - str. 32/2

        Malá písanka - str. 17

        M - str. 10/3, 4, 5

4. 5.  Prac. seš. - str. 31/2, 4

         Prv - str. 66

9. 5.  M - str. 9, 15

         Malá písanka - str. 18

10. 5.  M - str. 25 + str. 29/1. obrázek

          Čítanka - str. 8

          Písanka - str. 19, 31

          Prv - str. 65

11. 5.  Čítanka - str. 9

           Prac. seš. - příloha - str. 11 - lepení slov se skupinami dě, tě, ně

           Písanka - str. 32

14. 5.  Čítanka - str. 10 - 11

           M - str. 11/1, 2, 4, 6

15. 5.  Čítanka - str. 12, 13

           Písanka - str. 20

           M - str. 11/5, 11/3 do malého sešitu, 12/1, 2

           Prv - str. 67

22. 5.  Čítanka - str. 20 - 23 nahoře

           Písanka - str. 24

           M - str. 14/2, 3

           Prv - str. 69

25. 5.  Čítanka - str. 25 - 26

           Písanka - str. 29

28. 5.  Čítanka - str. 27 - 29, 30 - 31

           Písanka - str. 27

           M - str. 17

19. 6. Prv - dokončit zbytek pracovního sešitu

          M - str. 30, 31/1, 2, 3, 5

         Čítanka - str. 57 - 58