6. 9. M - str. 1

14. 9. M - str. 3 - celá

         Ps - str. 2

         ČJ - str. 7/4 - do sešitu

         Prv - prac. seš. str. 6

18. 9.  M - str. 4, 5

          ČJ - str 8, 9 ( 8/4 - do sešitu)

          Čt - str. 9 - 11

          Ps - str. 3

          Prv - prac. seš. - str. 7

19. 9.  M - str. 6

          ČJ - str. 10/1, 2, 3, 4

                 str. 9/4 do sešitu

          Prv - prac. seš. - str. 8

25. 9.   ČJ - str. 12, 13, 12/1 - přepsat do sešitu první tři věty

            Čt - str. 12, 13 - 15

            Ps - str. 4, 5/4řádky

            M - str. 7, 8

            Prv - str. 6

26. 9.  ČJ - str. 14

           M - str. 9/1, 2

1. 10.   ČJ - str. 15

            M - str. 9

            Ps - str. 6

            Čt - str. 17 - 21 nahoře

4. 10.   ČJ - str. 17/1, 2, 3 - cv. 2 do sešitu dle zadání (červenou pastelkou pouze začátky a konce vět)

            M - str. 12

            Ps - str. 7¨

8. 10.  ČJ - str. 18

           M -  str. 13 - bez cv. 3

           Čt - str. 22

           Ps - str. 8

9. 10.   ČJ - str. 19/2 - do sešitu

           M - str. 13/3, 14/1, 3, 5

           Prv - prac. seš. str. 12

           Čt - str. 24

           Ps - str. 9

10. 10.  M - str. 14/2, 6, 7

11. 10.  M - str. 16/1, 2, 3, 6

            ČJ - str. 19/3 - diktát

15. 10.  ČJ - věty oznamovací, tázací - str. 19, 20

             M - str. 16/4, 5 + str. 17/1, 2

             Čt - str. - 25 - 26 + DÚ - str. 27 - 28

17. 10.   ČJ - str. 21

             Čt - str. 29 - 30 - 31 nahoře

             Ps - str.  10, 11, 12/ 4 řádky

             M - str. 17, 18/1, 4

             Prv - str. 18, 19/ryby

             Prv - prac. seš. - str. 14, 15 - bez čtyřsměrky

18. 10.  ČJ - str. 22/3 - diktát

            M - str. 18/2, 3, 6

22. 10.  ČJ - str. 23/3 - ústně

             M - str. 10, 15, 19

             Čt -str. 31 - 32 + str. 35 - 37 nahoře

             Ps - str. 12 - dokončit

23. 10.  ČJ - str. 22/4 - tázací věty - dokončení práce do červeného sešitu

            M - přímka - str. 24

            Prv - prac. seš. - str. 19

            Ps - str. 13

24. 10.  M - rýsování přímek - str. 25 + příprava na test z geometrie - str. 31

            Prv - uč. str. 11, 12, 13, 14, 15

            Prv - prac. seš. str. 20

25. 10.  ČJ - str. 24/1 - diktát

                 - str. 26/1

             M - str. 31 -test z geometrie

1. 11.  ČJ - str. 27 (27/3 do žlutého sešitu první čtyři věty)

          M - str. 20/6 + str. 21

          Prv - str. 16 - 17

2. 11.  M - stgr. 22/1, 2, 4, 5

          ČJ - str. 28

          Prv - str. 19 - Stěhovaví ptáci

                - prac. seš. str. 21

13. 11.  ČJ - str. 31, 25 - sloh

            M - str. 26, 27

            Čt - str. 43, 46 - 47

            Ps - str. 16, 17

            Prv - prac. seš. str. 24

14. 11.  M - str. 28/1, 2, 3, 4

15. 11.  ČJ - str. 32/2, 3 - ústně

                   str. 34/6 - diktát

             M - str. 29/1, 2, 3

27. 11.  M - dokončení 1. dílu

            M - 2. díl, str. 1/1, 2, 3, 5

            ČJ - str. 37/6 - diktát + 37/2 - přepis slov do sešitu

            Ps - str. 19, 20/3 řádky

            Čt - str. 48 - 51 nahoře + 60 - 61 nahoře

            Prv - prac. seš. - str. 28

28. 11.  M - str. 1/4, 6, 7

            ČJ - str. 37/1, 4, 5 - ústně

            Prv -  prac. seš. str. 29

29. 11.  M - str. 2/2, 3

            ČJ - str. 38/1 - ústně + 38/3 do sešitu (pouze dva řádky) + 39/2 do sešitu po slovo "ulice"

30. 11.  ČJ - str. 39

            Prv - učebnice str. 28 - 29 - pročíst

3. 12.  ČJ - str. 40/1 - ústně, 40/2 - dva řádky do sešitu

           M - str. 2/1, 4

           Ps - str. 20

           Čt  - str. 58 - 59

5. 12.  M - str. 3/1, 3, 4, 6 - 2 sloupce

          M - str. 2 - celá

          Prv - prac. seš. str. 30, 31

6. 12. ČJ - str. 42/1

          Ps  str. 22

10. 12.  ČJ - str. 44 - ústně

            M - str. 4/4, 5 + 3/2 -do modrého sešitu pod sebou (ti, co byli v pátek ve škole, mají vypočítané tři příklady a pokračují v práci)

11. 12.  ČJ - str. 45/7 - diktát, str. 47/1 - ústně + 47/3 do žlutého sešitu

            M - str. 4/2, 3

            Čt - str. 63 - 64 nahoře

            Ps - str. 23

            Prv - prac. seš. - str. 34, 35, 36/1

13. 12.  ČJ - str. 48/1, 2, 3 - ústně

             M - str. 4/1 + str. 5

             Prv  prac. seš. - str. 36/2 + str. 37

17. 12.  ČJ - str. 49/1, 2, 48/2 - do sešitu

            M - str. 6/1, 2, 4, 7

            Čt - str. 64 - 66

4. 1.  M - str. 6 - dokončit

              str. 7/1

7. 1.  M - str. 7/2, 5

         ČJ - str. 51/1, 3

         Čt - str. 67 - Loutky

8. 1.  M - str. 7/3, 4, 6

        ČJ - str. 51/2 do sešitu

               str. 52/1, 3

        Ps - str. 25

        Prv - prac. seš. - str. 41

10. 1.  M - str. 8/1, 2, 4

          ČJ - str. 52/1, 2, 3 - ústně, 52/4 - diktát

          Prv - prac. seš. - str. 42

          Čt - str. 69 - 71 nahoře

11. 1.  M - str. 8 - celá, cvič. 3 do sešitu s rozkladem - pouze první sloupec + 2 příklady z druhého sl.

           ČJ - str. 55 - opakování - ústně

           Prv - prac. seš. - str. 43

14. 1.  ČJ - str. 54 - ústně

           M - str. 9/3, 4 + 9/2 - do sešitu 10 příkladů

           Čt - str. 74 - 76

           Ps - str. 26

15. 1.  M - str. 9/6, 7, 8

           Prv - str. 37

           Čt - str. 73

           Ps - str. 27

17. 1.  M - str. 9/1, 5

                str. 10/1, 2, 4, 5 - modrá část

          ČJ - str. 56, 57/3 - diktát, 58/1, 4 - do sešitu

          Prv - str. 36

18. 1.  M - str. 10/5 - růžová část

           Prv - str. 38 - přečíst

           Prv - prac. seš. str. 44

21. 1.  ČJ - str. 59/1, 3

           M - str. 10/6 + 12/4 - 10 příkladů do sešitu

           Ps - str. 28

           Čt - str. 72 - Ptáci

23. 1.  M - str. 12 + str. 13/1

           ČJ - str. 59/2 do sešitu

                       60/1 ústně

           Ps - str. 29

           Prv - str. 39

           Prv - prac. seš. str. 45, 46

24. 1.  M - str. 13

           ČJ - str. 61 - ústně, 60/2 do sešitu

25. 1.  M - GE - str. 11/2

          ČJ - str. 59/4 - diktát

          Prv - prac. seš. - str. 47 - bez lepení obrázků

29. 1.  M - GE - str. 11 - celá

           ČJ -  str. 62 - 63 + 62/2 do sešitu

                                       63/2 - dva řádky do sešitu

           Ps - str. 30

13. 2.  ČJ - str. 65/1, 2 - dva řádky do sešitu

           M - str. 14, 15

           Ps - str. 1 - nová písanka

           Prv - opakování - měsíce v roce, roční období, dny v týdnu

14. 2.  ČJ - str. 65/4 - ústně, str. 66 - ústně

           M - str. 16/1, 2, 3, 4, 5, 6

           Prv - prac. seš. - str. 50 - osmisměrka

15. 2.  ČJ - str. 67/4 - ústně

           Ps - str. 2

           M - str. 16/7, 9

           Prv - prac. seš. - str. 50 - celá

18. 2.  ČJ - str.67/1, 3, cv. 2 - 2 řádky do sešitu

           M - str. 17/1, 2, 4, 6, cv. 5 - do sešitu

19. 2.  ČJ - str. 68 - ústně

           M - str. 17/7, 8, 9, 10, 11

           Prv - prac. seš. str. 51

           Ps - str. 3

20.2.  ČJ - str. 70 - obojetné souhlásky

                str. 71/1 - slabikotvorné r, l - ústně

                      71/4 - růžový rámeček - pročíst

         M - str. 18

21. 2. M - str. 19

         Prv - str. 44 - přečíst

         Prv - prac. seš. - str. 52

22. 2.  ČJ - str. 72 - pročíst

          M - str. 20/1, 2

          Prv - str. 45 - přečíst

26. 2.  ČJ - str. 73/1, 2, 3 - ústně, 73/4 - 5 vět do sešitu

                  str. 74/1 - ústně

          Ps - str. 4, 5

          M - str. 20

          Prv - prac. seš. - str. 53 - úkol "Kolik hodin ukazují, jak je nazýváme?"

27. 2.  ČJ - str. 74/2, 4 - ústně, 75/1, 2 - ústně

          M - str. 22/1, 2, 3 + DÚ - 22/5 do sešitu - pouze výsledky!

28. 2.  ČJ - str. 75/5 - do sešitu

                 str. 76/1 - ústně

           M - str. 22/4 + str. 23/2, 3

                Na pondělí se děti naučí řadu násobků - 3 + příprava přílohy - modré rámečky.

           Prv - prac. seš. - str. 53 - dokončit, str. 57/2

1. 3.  M - Ge - str. 21

         Prv - str. 40 - 41 -přečíst

         Prv - prac. seš. str. 57 - celá

4. 3.   M - str. 23/1, 4, 5

          ČJ - str. 77/1, 3

          Ps - str. 6

5. 3.  ČJ - str. 78/1, 2 - ústně, str. 75/3 - do sešitu 

         M - str. 24//2, 4, cv. 1 do sešitu

         Prv - prac. seš. str. 56/1

         Ps - str. 7

6. 3.  M - str. 24/5, 6, 8

         ČJ - str. 79/1 - ústně + příprava na diktát str. 78/4

7. 3.  M - str. 24/7, 9

         ČJ - str. 78/3 - ústně + 78/4 - diktát

         Prv - str. 46

8. 3.  ČJ - str. 79/2, 3 - ústně

         Prv - str. 47

12. 3.  ČJ - str. 81, cv. 2 do sešitu

          Čt - str. 81 - 83

          Ps - str. 8

          M - str. 25

          Prv - str. 48 - 50

18. 3.  ČJ - str. 82/1, 2 - ústně, cv. 7 do sešitu 

           Čt - str. 84

           M - str. 27 + naučit násobky 4, donést kartičky k násobilce 4

19. 3.  ČJ - str. 83/1

          Čt - str. 85 - 86

          Ps - str. 10, 11 - opiš rýmy

          Prv - str. 54 - 55

20. 3.  ČJ - str. 83/4 - diktát

           M - str. 28/1, 2, 3, 5

21. 3.  ČJ - str. 84/1, 2

           M - str. 28/4, 6, cv. 7,8 do sešitu

25. 3.  M - str. 29

          ČJ - str. 84//3, 4 - ústně

          Čt - str. 89 - 91 nahoře + str. 87

26. 3.  ČJ - str. 85/1 - ústně, 85/2 - do sešitu

           M - str. 30/1, 2, cv. 9 do sešitu

           Ps - str. 12

27. 3.  ČJ - str. 85/3, 4 + 86/4 - ústně

           M - str. 30/3, , 6, 7

           Ps - str. 13

29. 3.  M - str. 30 - vše

           ČJ - str. 86 - ústně

                  str. 85/5 - diktát

                  str. 87/1, 5 - ústně

            Prv - str. 52 - 53

            Prv - prac. seš.  str. 60 - 61, 62 - dokončit

1. 4.  ČJ - str. 87/1 - ústně

         Ps - str. 14

         Čt - str. 92 - 94

2. 4. ČJ - str. 89/1, 2 - ústně

                    87/ 2 - do sešitu

        M - str. 1/2, 3, 4, 5, 7

        Prv - opakování  - jaro, příprava na test

        Čt - str. 98 - 100

3. 4.  ČJ - str. 87/3 - diktát

               str. 90/3, 4 - ústně + 90/2 do sešitu  

         M - str. 1/6, str. 2/2, 4

4. 4.  M - str. 2/3 + příprava na test z geometrie - starý díl str. 31

         ČJ - str. 88 - ústně

                str. 90/1 - ústně

        Prv - prac. seš. - str. 62 - nahoře + str. 64/2 

5. 4.  ČJ - str. 91/1 - ústně + vyhledání sloves a podstatných jmen

        M - str. 2/1

8. 4.  M - str. 3/1, 2, 3

        ČJ - str. 92/1,2  - ústně

        Ps - str. 15, 16

        Čt - str. 104 - 106

9. 4.  ČJ - str. 93/1, 2, 3 - ústně

               str. 92/4 - diktát

        M - str. 3/4, 5, 6

        Ps - str. 17

        Čt - str. 103

10. 4.  M - str. 4/1, 2, 3, 5, 6, cv. 8 do sešitu (zápis + výpočet + odpověď)

11. 4.  M - str. 4/4, 7, cv. 9 do sešitu

           ČJ - str. 92/2 - do sešitu, 94/1, 3 - ústně

12. 4.  M - str. 6/1, 2, 3

           ČJ - str. 95 - ústně + 92/3 - do sešitu

            Prv - prac. seš. str. 65

17. 4.  M - str. 7/4, 5, 8 + str. 8 - mimo cv. 4 a 9

           Ps - str. 19

23. 4.  M - str. 9/1, 2, 3

         Naučit řadu násobků šesti + připravit na zítra kartičky k násobilce

          Čt - str. 113, 114 - 117

          Ps - str. 20 - pouze 3 řádky, zítra budeme pokračovat

          ČJ - str. 98/2 - ústně

24. 4.  M - str. 9/4, 5, 6

           Ps - dokončení str. 20

29. 4.  M - str. 10

          ČJ - str. 1, 3

          Čt - str. 117 - dole, 118, 119

30. 4.  M - str. 11/1, 2, 3, 4

          ČJ - str. 99/1, 2 - ústně

          Čt - str. 120 - 126

2. 5.   M - str. 11/5, 6, str. 12/1

          Ps - str. 21

3. 5.  M - str. 12

         ČJ - str. 99/3 - diktát

6. 5.  M - str. 14/1, 2, 3, 4

         Ps - str. 22

         Čt - str. 127 - 128

         ČJ - str. 100/1, 2, 5 - ústně

9. 5.  M - str. 14/5, 6 + 15/1, 2 - zelená část

        Ps - str. 23 

        Čt - str. 129 - 133 - nahoře

10. 5.  M - str. 15 - celá

          ČJ - str. 100/3 - diktát

13. 5.  M - str. 16/1, 3, 4, 7 + cv. 5 do sešitu

           ČJ - str. 101/1, 2 - ústně

           Čt - str. 133 - 135 - Metro

           Ps - str. 24

14. 5.  M - str. 16 - dokončit

          ČJ - str. 101/2 do sešitu, 101/4, 5 - ústně

          Ps - str. 25

          Čt - str. 135, 136

          Na úterý 4. 6. se děti naučí báseň Siesta (str. 136) zpaměti.

          Prv - opakování učiva - prac. seš. str. 74

15. 5.  M - str. 17/1, 2, 3, 4

17. 5.  M - str. 18 - celá

          Ge - str. 5 + str. 13/1, 2, 3

          ČJ - str. 102/1, 2, 3, 5 - ústně + 102/4 - diktát

          Prv - prac. seš. str. 75/7, 8, 9, 10, 11

20. 5.  M - Ge - str. 13/4

          ČJ - slovesa - opakování

          Čt - str. 137 - 140

22. 5.  M - str. 20, 21/1, 2, 3, 7

           Ps - str. 26

          Čt - str. 141 - 142

           ČJ - předložky - opakování

          Prv - str. 56, 58 - 59

27. 5.  M - str. 21 - dokončit

           Ps - str. 27

           Čt - str. 142 - Vysvědčení

28. 5.  M - str. 22/1, 2, 3, 4 + str. 23/1, 5

          ČJ - str. 103 - ústně

          Ps - str. 28

          Prv - str. 60 - 61

29. 5.  M - str. 22/5 + str. 23/2, 4, 6, 7 + 23/3 růžový rámeček do sešitu

30. 5.  M - str. 24

           ČJ - str. 105 - slovní druhy

3. 6.    ČJ - str. 105 - naučit názvy slovních druhů zpaměti

          Ps - str. 29

4. 6.   M - GE - str. 19

          Prv - prac. seš. - str. 66 -67

6. 6.    Ps - str. 31

           M - GE  -str. 27 + příprava na test - str. 31 (na 11. 6.)

           ČJ - slovní druhy

11. 6.  M - str. 25 + 26/1, 2

           Ps - str. 30

12. 6.   M - str. 26/3, 4, 5, 6 + naučit násobky 9, připravit kartičky s násobilkou

13. 6.  M - str. 26 - dokončit

           Prv  prac. seš. str. 69

14. 6.  M - str. 30 - vše kromě poslední tabulky

17. 6.  M - str. 28/1, 2, 3, 4

18. 6.  M - str. 28/5, 6 + 30/5 - druhá tabulka

          Ps - str. 32

19. 6.  M - str. 29/1, 2, 3, 4, 5, 6

21. 6.  M - str. 29/7, 8