6. 9. M - str. 1

14. 9. M - str. 3 - celá

         Ps - str. 2

         ČJ - str. 7/4 - do sešitu

         Prv - prac. seš. str. 6

18. 9.  M - str. 4, 5

          ČJ - str 8, 9 ( 8/4 - do sešitu)

          Čt - str. 9 - 11

          Ps - str. 3

          Prv - prac. seš. - str. 7

19. 9.  M - str. 6

          ČJ - str. 10/1, 2, 3, 4

                 str. 9/4 do sešitu

          Prv - prac. seš. - str. 8

25. 9.   ČJ - str. 12, 13, 12/1 - přepsat do sešitu první tři věty

            Čt - str. 12, 13 - 15

            Ps - str. 4, 5/4řádky

            M - str. 7, 8

            Prv - str. 6

26. 9.  ČJ - str. 14

           M - str. 9/1, 2

1. 10.   ČJ - str. 15

            M - str. 9

            Ps - str. 6

            Čt - str. 17 - 21 nahoře

4. 10.   ČJ - str. 17/1, 2, 3 - cv. 2 do sešitu dle zadání (červenou pastelkou pouze začátky a konce vět)

            M - str. 12

            Ps - str. 7¨

8. 10.  ČJ - str. 18

           M -  str. 13 - bez cv. 3

           Čt - str. 22

           Ps - str. 8

9. 10.   ČJ - str. 19/2 - do sešitu

           M - str. 13/3, 14/1, 3, 5

           Prv - prac. seš. str. 12

           Čt - str. 24

           Ps - str. 9

10. 10.  M - str. 14/2, 6, 7

11. 10.  M - str. 16/1, 2, 3, 6

            ČJ - str. 19/3 - diktát

15. 10.  ČJ - věty oznamovací, tázací - str. 19, 20

             M - str. 16/4, 5 + str. 17/1, 2

             Čt - str. - 25 - 26 + DÚ - str. 27 - 28