Lékařský posudek

02.01.2019 09:04

Dnes děti dostaly první informace k výuce plavání, která bude zahájena ve druhém pololetí po jarních prázdninách. Plavání bude probíhat vždy ve středu od 8:00 do 8:45 v plavecké škole. Každý žák potřebuje lékařský posudek, ve kterém musí být uvedeno, že se vydává za účelem výuky plavání! (Účelů může být uvedeno najednou více, např. ozdravný pobyt, lyžařský výcvik, pro nás je důležitý plavecký výcvik.) Lékařské posudky je třeba doručit do školy nejpozději v pátek 25. 1. 2019!!!

Ten, kdo se výuky nebude účastnit, bude mít lékařskou zprávu a na základě této zprávy bude z výuky uvolněn a nebude na vysvědčení hodnocen z tělesné výchovy.

—————

Zpět