Báseň

12.04.2018 09:33

Na čtvrtek 26. 4.  se děti naučí zpaměti 2 sloky básničky "Máme štěně Matěje". (Slabikář - str. 111)

—————

Zpět